شهید محمود رستمی

محمود رستمی
  • نام : محمود رستمی
  • تاریخ تولد : 1343/4/1
  • محل تولد : شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1361/7/9
  • محل شهادت : جاده سنندج