شهید رمضان رضایی

رمضان رضایی
  • نام : رمضان رضایی
  • تاریخ تولد : 1340/3/2
  • محل تولد : روستای قمطرقه از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/3/13
  • محل شهادت : پادگان امام حسین تهران