شهید کاکعلی رضایی

کاکعلی رضایی
  • نام : کاکعلی رضایی
  • تاریخ تولد : 1340/10/7
  • محل تولد : روستای طوغان از توابع شهرستان قروه
  • تاریخ شهادت : 1361/9/25
  • محل شهادت : روستای موچش سنندج