شهید محمد جعفر رضایی

محمد جعفر رضایی
  • نام : محمد جعفر رضایی
  • تاریخ تولد : 1343/8/1
  • محل تولد : شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1361/11/21
  • محل شهادت : جنگل امعقر خوزستان