شهید حسن زمانی دادانه

حسن زمانی دادانه
  • نام : حسن زمانی دادانه
  • تاریخ تولد : 1344/4/9
  • محل تولد : روستای دادانه از توابع شهرستان سنندج
  • تاریخ شهادت : 1366/3/5
  • محل شهادت : روستای کوله سنندج