شهید داود زمانی هلاغی

داود زمانی هلاغی
  • نام : داود زمانی هلاغی
  • تاریخ تولد : 1341/10/10
  • محل تولد : شهرستان تهران
  • تاریخ شهادت : 1362/5/31
  • محل شهادت : روستای سر شیلانه کامیاران