شهید جهانبخش زندیه

جهانبخش زندیه
  • نام : جهانبخش زندیه
  • تاریخ تولد : 1319/2/7
  • محل تولد : روستای فتح آباد از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1362/5/14
  • محل شهادت : روستای خوشمقام بیجار