شهید اسعد سبزی

اسعد سبزی
  • نام : اسعد سبزی
  • تاریخ تولد : 1347/12/20
  • محل تولد : شهرستان دیواندره
  • تاریخ شهادت : 1365/6/23
  • محل شهادت : فاو