شهید شاه محمد سپهری قوجه

شاه محمد سپهری قوجه
  • نام : شاه محمد سپهری قوجه
  • تاریخ تولد : 1321/6/20
  • محل تولد : روستای قوجه از توابع شهرستان تکاب
  • تاریخ شهادت : 1362/9/9
  • محل شهادت : تکاب