شهید اسد الله سردار زاده

اسد الله سردار زاده
  • نام : اسد الله سردار زاده
  • تاریخ تولد : 1334/5/5
  • محل تولد : روستای رحمت آباد از توابع شهرستان بیجار
  • تاریخ شهادت : 1359/2/7
  • محل شهادت : روستای نجف آباد بیجار