تاریخ ارسال : دوشنبه 7 اسفند 1396 / 11:10|کد خبر : 1779

خبر » دو شهید کردستانی که پیکرشان به شهر قم منتقل شد

دو شهید کردستانی که پیکرشان به شهر قم منتقل شد

 

اقوام و بستگان شاطر محمد مدتی بعد از پاکسازی کردستان، تصمیم می گیرند که پیکر مطهر این دو شهید را به شهر قم منتقل نمایند. با مجوز دادستانی و با حضور نیروهای نظامی و خانواده شهیدان رحمانپور، قبر این دو عزیز از قبرستان تایله سنندج نپش می شود و در وادی السلام شهر قم به خاک سپرده می شود.


 

به گزارش پیشمرگ روح الله،بعد از شهادت شهید محمد رحمانپور و فرزندش شهید حشمت الله رحمانپور توسط عوامل ضد انقلاب و دفن این دو عزیز به صورت مخفیانه در قبرستان تایله سنندج، اقوام و نزدیکان همسر شاطر محمد تصمیم می گیرند تا مزار این دو شهید عزیز را که با فاصله از هم دفن شده بودند را کنار همدیگر دفن نمایند. مزار این دو عزیز به دلیل ترس از عوامل ضد انقلاب بدون نام و نشان بوده و این امکان وجود داشته که به دلیل کشتار وحشیانه نیروهای ضدانقلاب و ازدیاد قبور در قبرستان تایله، قبر این عزیزان گم شود.

 

روز پانزدهم فروردین ماه سال 1358 یعنی هفده روز بعد از شهادت این دو عزیز، بستگان همسر شاطر محمد به صورت مخفیانه و بدور از چشم عوامل ضد انقلاب هنگام غروب آفتاب وارد قبرستان تایله می شوند و قبری که حشمت الله در آن مدفون بوده را نپش می کنند و این عزیز را که بدون غسل و کفن دفن شده بود را از قبر بیرون می آورند و در قبری که کنار مزار شاطر محمد آماده می کنند به خاک می سپارند.

 

بستگان همسر شاطر محمد در روز شهادت این دو عزیز و به خاطر ترس از عوامل ضدانقلاب، حتی فرصت نمی کنند که مشمایی که پیکر حشمت الله در آن قرار داشته را از بدنش جدا سازند و خیلی سریع پیکر را همراه مشما به خاک می سپارند، به همین خاطر در روزیکه پیکر حشمت الله برای دفن در کنار مزار پدرش نپش می شود، خون بدنش تازه بوده است.

 

به گفته شاهدان، خون بدن شهید حشمت الله در زمان نپش قبر در حال فواره زدن بوده و جای زخم چاقوها و قمه ها روی بدن این شهید بعد از هفده روز هنوز تازه بوده است. عوامل ضد انقلاب در زمان شهادت شهید حشمت الله چشم های این شهید را با چاقو از حدقه بیرون می آورند و این شهید در زمان شهادت بدون چشم دفن می شود.

 

البته بعد از دفن این دو عزیز در قبرستان تایله فقط اقوام نزدیک شاطر محمد از محل دفن این عزیزان اطلاع داشتند و احدی از مردم نمی دانست که این عزیزان در کجا دفن شده اند؛ بستگان شاطر محمد به خاطر هراس از جسارت عوامل ضد انقلاب به پیکر این دو عزیز تا مدت ها محل دفن شاطر محمد و فرزندش را مخفی نگاه می دارند.

 

عوامل ضد انقلاب برای بدنام کردن این دو شهید عزیز و اقوام بستگان آن ها شروع به شایعه پراکنی علیه آن ها می کنند؛ مثلاً عوامل ضد انقلاب در شهر سنندج شایعه کرده بودند که همسر شاطر محمد به همراه برادرانش سوار ماشین شده اند و هر جا مردم ازدحام داشته باشند آن ها را به رگبار گلوله می بندند. این شایعه درحالی در حال انتشار بوده که بستگان شاطر محمد حتی جرأت برگزاری مراسم ترحیم این دو شهید را نیز نداشته اند و از طرف عوامل ضد انقلاب تهدید می شده اند که در صورت برپایی مراسم ترحیم با آن ها برخورد خواهد شد.

 

بعد از شهادت شهید محمد رحمانپور و فرزندش حشمت الله، اقوام و نزدیکان شاطر محمد تا مدت جرأت حضور در میان مردم و سطح شهر را نداشته اند. حتی بعد از یک سال خانواده شاطر محمد در زمان برگزاری مراسم سالگرد این دو شهید، عوامل ضد انقلاب وارد منزل شهید رحمانپور می شوند و اجازه برپایی مراسم را نمی دهند.

 

اقوام و بستگان شاطر محمد مدتی بعد از پاکسازی کردستان، تصمیم می گیرند که پیکر مطهر این دو شهید را به شهر قم منتقل نمایند. با مجوز دادستانی و با حضور نیروهای نظامی و خانواده شهیدان رحمانپور، قبر این دو عزیز از قبرستان تایله سنندج نپش می شود و در وادی السلام شهر قم به خاک سپرده می شود.

 

 

شهید محمد رحمانپور(شاطر محمد) و فرزندش شهید حشمت الله رحمانپور