تاریخ ارسال : چهارشنبه 16 خرداد 1397 / 07:37|کد خبر : 1910

خبر » 16 خرداد سالروز شهادت جلال بارنامه

16 خرداد سالروز شهادت جلال بارنامه

به گزارش پیشمرگ روح الله, ازدوران کودکی تحت نظر پدربزرگش قرآن رابه نیکویی آموخت ظلم وستم ملاکین منطقه آنان رامجبور به جلای وطن کرد وخانواده جلال به ناچار روستای بلکر رابه عنوان محل زندگی انتخاب کرد این روستازاده مستعد درهمان روستا دوران تحصیل درمقطع ابتدایی رابه پایان رساندوبه دلیل عدم وجود امکانات وبضاعت مالی درس ومدرسه راوداع گفت ودکنار پدرش به کار کشاورزی پرداخت ودرسال 1344 درهمان روستا ازدواج کرد با آغاز حرکت گسترده ی مردم مسلمان ایران علیه حکومت ستم پیشه  پهلوی گل های امید درقلب این مسلمان متدین شکفت وچون قطره ای ازدریای بیکران ملت به امواج توفنده ی انقلاب پیوست وهرچه درتوان داشت به مرحله عمل گذاشت.

بعدازپیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله به صفوف جوانمردان ژاندارمری پیوست .بارویش قارچ گونه عناصر ضدانقلاب وحملات آنهابه پاسگاه های ژاندارمری باقدرت وصلابت درمقابل آنان ایستادو علی رغم تسلیم عده ای ازعناصرژاندارمری وحتی پیوستن بعضی ازآنها به صفوف ضدانقلاب کاک جلال همراه جمعی ازهمفکرانش مدتها با فریب خوردگان ضدانقلاب جنگیدند.وزمانی که به علت عدم همکاری دولت موقت مقاومت بیشتر رابه صلاح ندیدند شبانه باپای پیاده ازمناطق صعب اعبور گذشته وبه کرمانشاه هجرت کردند وباسردار دلاوراسلام مسیح کردستان شهیدمحمدبرجردی آشناشدند وبه سلک پیشمرگان مسلمان کرد درآمدند وهمراه ایثارگران پیشمرگ اولین مقابله مستقیم خودرابا ضدانقلاب باپاکسازی شهرکامیاران آغازکردند.

 

دراردیبهشت ماه سال 1359 درجریان پاکسازی شهرسنندج کاک جلال رشادتهای فراوانی ازخودنشان داد وبعدازاستقرارامنیت دراین شهر همراه جمعی ازیارانش باهلی کوپتر عازم مریوان شدتا باب دیگری رادرجنگ باضدانقلاب بگشایند وشهرمریوان رادر سلطه چکمه پوشان شرق وغرب نجات دهند.

 

کاک جلال همراه سرداردلاور حاج احمد متوسلیان ودیگردلاور مردان پیشمرگ طرح پاکسازی شهرمریوان راآماده کردند ودرنبردی نابرابر به مصاف دشمن رفتند وپرچم فتح ونصرت رادراین شهربه اهتراز درآوردند.

 

بعدازپاکسازی مریوان شهیدبارنامه فرماندهی سازمان پیشمرگان این شهر رابه عهده گرفت وتوانست در رفع شرضدانقلاب نقشی کلیدی وماندگار ایفانماید.

 

باهجوم سراسری حزب بعث عراق به ایران اسلامی واشغال بخش هایی ازمناطق مرزی شهرمریوان کاک جلا همراه دیگررزمندگان به مقابله با این حرکت ناجوانمردانه دشمن برخاست ودرآزادسازی نقاط اشغال شده ازجمله ارتفاعات مهم وسوق الجهشی قوچ سلطان نقش ارزنده ای رادرصحیفه پرافتخار هجرت وجهادش به یادگارگذاشت.

 

پس ازمدتی شهیدبارنامه فرماندهی گردان محمدرسول الله(ص) رابرعهده گرفت وبه تعقیب واندام ضدانقلاب پرداخت کمتر روستایی را درمنطقه مریوان می توان یافت که نقشی ازگامهای استواراین پیشمرگ رشید رادردل خودبه یادگار نداشته باشد.

 

کاک جلال علاوه براینکه فرمانده ای دلاوربود انسانی مردمی هم بود ودر دل یکایک مردم منطقه مهر ومحبتش جایگیرشده بودلذاتوانست ازاین محبوبیت ونفوذ در هدایت جوانان منطقه به نحواحسن استفاده کندوآنها رادر رده های مختلف بسیج سازماندهی نموده با ایجاد پایگاههای مقاومت سراسرمنطقه رابرای ضدانقلاب نا امن کند.

 

 

بعدازحماسه هشت سال دفاع مقدس شهید بارنامه بازنشسته شداما همچنان درسنگر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی باقی ماند وبه عنوان فرمانده گردان 101 عاشورا جبهه جدیدی رادرمقابل دشمنان انقلاب اسلامی گشود.

 

ضدانقلاب که هیچ وقت تحمل رادمردان محبوبی چون کاک جلال را نداشتند.درتاریخ شانزدهم خردادماه سال 1383 کمین کیدخودرا براوگشودند ودرحالی که این مجاهد فی سبیل الله ارزمزرعه برمی گشت منافقانه او را ازپشت هدف قراردادند وبه شهادت رساندندآری کاک جلال پس ازعمری زحمت وتلاش ازرحمت بی منتهای حق بی بهره نماند وبارویی سفید به لقاءحق پیوست ودیدگانش به دیدن دوبرادرشهیدش حسین ومحمدکریم منورگشت همان گونه که چندروز قبل ازشهادت خود به این موضوع اشاره کرده وضمن بر سردست گرفتن عکس شهداء گفته بود:ان شاء اله من هم به زودی به جمع این جوانمردان می پیوندم واسم من هم به لیست شهدای راه خدا اضافه خواهدشد.