تاریخ ارسال : شنبه 24 اسفند 1398 / 08:41|کد خبر : 2524

خبر » عملیات والفجر10؛آزادسازی حلبچه و حملات شیمیایی رژیم بعث عراق

عملیات والفجر10؛آزادسازی حلبچه و حملات شیمیایی رژیم بعث عراق

به گزارش پیشمرگ روح الله، فردا سالگرد عمليات والفجرده است. نبرد والفجر ده كه از آن به عنوان آخرين عمليات هجومي ايران ياد مي شود به علت همزمان شدن با بمباران هاي موشكي و شيميايي عراق عليه مواضع ايران چندان مورد توجه رسانه هاي خبري قرار نگرفت.

 

جـمـهـورى اسـلامـى ايـران بـراى پـاسـخـگـويى به بمباران و موشك باران مناطق مسكونى شهرها و احقاق خود در مجامع بين المللى، با تغيير منطقه عملياتى از جنوب به غرب ، در صدد برآمد تا قدرت رزمندگان اسلام را بار ديگر به جهانيان نشان دهد.


بـديـن مـنـظـور عـمـليـات گـسـتـرده اى در غـرب كـشـور در دشـتـهـاى سـليـمـانـيـه عـراق هـمـزمـان بـا مـبـعـث رسـول اكـرم (صـلى الله عـليـه و آله و سـلم ) به نام والفجر 10، آغاز شد. اين عمليات در روز سه شنبه 25/12/1366، شروع و در 5 مرحله به اجرا در آمد.
 

 

تمرکز و هوشیاری دشمن در منطقه عملیاتی«بیت المقدس 2» و مشکلات طبیعی از جمله طغیان رودخانه ها باعث شد که طراحان جنگ ادامه کار در آن محور را رهاکرده و به عملیاتی دیگر در منطقه «حلبچه» و «سددربندیخان» بیندیشند. در میان رزمندگان اسلام اینگونه شایع شده بود که «والفجر 10» می تواندآخرین تلاش برای نیل به پیروزی باشد و پس از انجام آن جنگ به پایان خواهد رسید. گرچه والفجر 10 آخرین عملیات ایران نبود، اما جزو آخرین و بزرگترین عملیات های نظامی بود که دستاوردهای فراوانی به دنبال داشت.

 

منطقه عمومی حلبچه - غیر از غرب و شمال که دریاچه دربندیخان درآن واقع شده - در محاصره ارتفاعات صعب العبور و مرتفعی قرار گرفته که هر کدام دارای نقشی حساس در اشراف به محورهای نظامی می باشند. سد دربندیخان از عمده ترین تاسیسات اقتصادی این منطقه است که علاوه بر کشاورزی و پروش ماهی، در تامین برق قسمت وسیعی از عراق نقش دارد. تاسیسات نظامی منطقه عبارت بودند از: پادگان حلبچه، پادگان لشگر 27 ارتش عراق در کانیمانگا و چندین پایگاه دیگر. این منطقه حساس دارای چندین پل و جاده ارتباطی نیز هست که شهرهای حلبچه، خرمال، سیدصادق، طویله و نوسود را به هم وصل می کند. منطقه مزبور پیش از آن هم مورد توجه طراحان جنگ قرار گرفته بود، اما هربار مسائل مختلفی مانع از انجام عملیاتی موثر در این منطقه می شد و نهایتا در روزهای پایانی سال 1366 این امکان فراهم گردید.

 

عملیات والفجر 10 که در ساعت 22 و 23 دقیقه 25 اسفند ماه سال 1366 با رمز «یا رسول الله (ص)» آغاز شد دارای مراحل مختلفی بود که در چند شبانه روز متوالی دنبال شد. از جمله پیامدهای این عملیات، آغاز مجدد جنگ شهرها بود. برای نخستین بار در آن روزها تهران به طور پی درپی مورد حملات موشکی عراق واقع شد.اهمیت عمده حمله موشکی عراق به تهران، علاوه بر موقعیت زمانی این اقدام و اهداف رژیم بعث، دستیابی عراق به موشکهای دور برد بود.عراق با اطمینان از حمایت های جهانی، روش دیگری را برای مقابله با ایران برگزید. بمباران شیمیایی مردم عراق در حلبچه کشتاری وحشتناک بود که در نیم روز 26 اسفند ماه 1366 صورت گرفت. در حالی که انبوه مردم حلبچه خانه و کاشانه خود را به قصد ایران ترک می کردند، نیروی هوایی عراق به دستور حکومت این کشور، مردم منطقه خصوصا روستای «انب» را هدف بمباران شیمیایی قرار داد که بر اثر آن حدود پنج هزار تن از کردهای عراق مسموم شده و جان خود را در اندک دقایقی از دست دادند.

 

مرحله اول عمليات
مـرحـله اول عـمـليـات در سـاعـت 20:23 روز 25 اسـفـنـد 1366، بـا رمـز ((يـا رسـول الله ، يـا رسـول الله )) در 30 كـيـلومـتـرى عـمـق خـاك عراق در منطقه عمومى خرمال ، آغاز و رزمندگان اسلام پس از عبور از موانع سخت و ايذايى دشمن موفق شدند حدود 20 روستا واقع در شمال و جنوب و غرب شهر خرمال را آزاد نمايند.

 


و روز بـعـد مـوفـق شـدنـد مـقـاومـت نـيـروهـاى دشـمـن را بـسـخـتـى در هـم شـكـسـتـه و پـيـروزمـنـدانـه وارد شـهـر خـرمـال عـراق شـونـد و شـهـر را كـامـلا پـاكـسـازى نـمـايـنـد. در مـبـداء ورودى شـهـر گـروهـى از مـردم بـه استقبال رزمندگان اسلام آمدند.

 


قـابـل ذكـر اسـت كـه نـيـروهـاى جـهادگر با احداث جاده هاى مناسب در ارتفاعات سر به فلك كشيده و زدن پلهاى حياتى ، نقش مهمى در تسريع حركت نـيـروهـاى عـمـل كـنـنـده ايـفـا كـردنـد، تـا جـايـى كـه اسـراى عـراقـى عـمـليـات والفـجـر 10 از سـرعـت عـمـل نـيروهاى عمل كننده در اين منطقه صعب العبور ابراز شگفتى مى كردند. سرهنگ پياده ((كوكب محمد امين )) از تيپ كامندويى لشكر 34 عراق مى گـويد: ((با وجود موانع سخت و طبيعى و ايذايى ، در ذهن ما خطور نمى كرد كه رزمندگان اسلام بتوانند به ما نزديك شوند، از اين رو ما زمانى از آغاز عمليات با خبر شديم كه در محاصره كامل قرار داشتيم .))


بـا گـذشـت سـاعـتـها از آغاز عمليات و تصرف شهر خرمال و دهها روستا در استان سليمانيه ، طارق عزيز وزير امور خارجه عراق طى مصاحبه اى در لندن اعلام كرد: ((اخبار مربوط به عمليات ايران در جبهه ها تنها يك شايعه است .))
 

 

مرحله دوم عمليات
بـعـدازظـهـر چـهـارشـنـبـه 26/12/1366، دليـر مـردان سـپـاه در ايـن مـرحـله بـا پـيـشـروى در غـرب شـهـر خـرمـال ، روسـتـاهـاى تـپـه كـلارى ، حـاجـى رقـه ، تـپـه تـوكـه ، كـپـه كـول و... را تـوانـسـتـنـد، آزاد كـنـنـد. بـا آزادسـازى ايـن روسـتـاهـا ارتـباط شمال و جنوب استان سليمانيه قطع شد و شهر مهم دو جيله و بيش از 20 روستاى اطراف آن آزاد شد.

 

 

مرحله سوم عمليات
در بامداد پنج شنبه 27/12/1366، آغاز و مدافعان مهين اسلامى پس از عبور رودخانه هاى خروشان سيروان ، زيمكان و آب ليله ، مواضع ، پايگاهها و اسـتـحـكامات دشمن را در سلسله ارتفاعات بالمبو و گزيل و بيش از 24 ارتفاع ديگر در جنوب استان سليمانيه عراق در هم كوبيدند و بر بيش از 90 روستاى منطقه عمومى حلبچه تسلط پيدا كردند و روستاهاى حد فاصل شهر دو جيله و درياچه دربنديخان عراق آزاد شد و نيروى دريايى سپاه با اسـتـقـرار در شـرق دريـاچـه ، تـحركات دشمن در آن سوى درياچه را زير نظر گرفت و پيشروى به سوى شهر حلبچه از چندين جناح ادامه ، و اين شهر به محاصره درآمد و سرانجام رزم آوران اسلام موفق شدند، در زير بمبارانهاى شديد هوايى و شيميايى دشمن ، شهر 70 هزار نفرى حلبچه را آزاد نمايند.

 

 

مرحله چهارم عمليات
اين مرحله از نيمه شب پنج شنبه 27/12/1366، آغاز و رزمندگان اسلام ، پس از تثبيت مناطق آزاد شده ، موفق شدند شهر مرزى و كردنشين نو سود را كـه بـيـش از 7 سـال زيـر سـلطـه دشـمـن قـرار داشـت و بـغـداد آن را بـه عـنـوان پـايـگـاهـى بـراى ضـد انـقـلابـيـون و مـنـافـقـيـن وابـسـتـه تبديل كرده بود، از تير رس ‍ دشمن خارج سازند.


بـا اسـتـقـرار كـامل نيروها در شهر نوسود موفق شدند دو شهر نظامى "طويله و بياره " و بيش از 8 روستاى اطراف آن در نزديكى نوار مرزى را آزاد كنند.


دشمن در روز جمعه 28/12/1366، در محورهاى شمالى عمليات والفجر 10 اقدام با پاتك كرد كه با هوشيارى و آمادگى رزمندگان اسلام دفع شد و دشمن پس از بجاى گذاشتن دهها كشته ، زخمى و اسير، ناگزير به عقب نشينى شد و حتى مواضع قبلى خود را نيز از دست داد.
 

 

مرحله پنجم عمليات
مرحله پنجم در شب چهارشنبه 3/1/1367 و در خجسته سالگرد ولادت امام چهارم (عليه السلام ) آغاز شد.


در اين مرحله حماسه آفرينان بسيجى و پاسدار، به دشمن حمله كردند تا به جنايت بعثيها در بمباران شيميايى شهر حلبچه پاسخ گويند. در اين عـمـليات كه در محور خرمال به سيد صادق در استان سليمانيه انجام شد، 19 ارتفاع حساس منطقه ، از جمله ارتفاع 1058 (وريشن ) مشرف بر شهر سيد صادق و چندين روستاى ديگر استان سليمانيه آزاد شد. در جريان اين نبرد پيروز، تيپ 95 پياده ، تيپ كماندويى سپاه پنجم ، 2 گردان از تيپ 80 زرهى لشكر 17 و 2 گردان از تيپ 46 زرهى لشكر 12 ارتش عراق به ميزان 100 متلاشى گرديدند و به تيپ 25 مكانيزه دشمن نيز به ميزان 30 تلفات و ضايعاتى وارد شد.


هـمـچـنـيـن بـيـش از 30 دسـتـگـاه تـانـك و دهـهـا دسـتـگـاه نـفـربـر زرهـى و انـواع خـودروى دشـمـن مـنـهـدم گـرديـد و مـقـاديـر قابل توجهى ادوات زرهى و تجهيزات مكانيزه دشمن سالم به غنيمت رزمندگان اسلام در آمد.


بـا پـايـان يافتن مرحله پنجم عمليات والفجر 10، شمار كشته و زخميهاى دشمن از آغاز اين عمليات به بيش از 11000 تن و تعداد اسراى آنها به بيش از 4400 تن رسيد.


هـمـچـنـيـن در اين مرحله يك فروند هواپيما و يك فروند بال گردان ارتش ‍ عراق سرنگون شد. در طى اين عمليات ، 5 شهر عراق و 120 روستاى اين كشور به تصرف رزمندگان اسلام در آمد و شهر نوسود نيز از لوث وجود دشمن بعثى پاكسازى شد.
 

 

پيام امام خمينى (ره ) به مناسبت عمليات والفجر10


امام (ره ) در پاسخ به نامه فرمانده كل سپاه پاسداران چنين اظهار فرمودند:
... اخـبـار پـيـروزيـهـا و حـمـاسـه هاى دلاوران اسلام نه تنها دل ملت ما، كه قلب همه مستضعفان و محرومان را شادمان نمود و صدام و عفلقيان و حاميان و اربابان او خصوصا آمريكا و اسرائيل را عزادار كرد. سلام خالصانه مرا به همه فرماندهان عزيز و شجاع و رزمندگان ظفرمند پيروز سپاه و بسيج و ارتـش و هـوانـيـروز و نيروى هوايى و جهادگران دلاور و گمنام و امدادگران و كليه نيروهاى مردمى و كرد ابلاغ كنيد و سلام و تشكر ملت ايران را بـه مردم شهرهاى آزاد شده عراقى كه بدون اينكه حتى يك گلوله هم به طرف آنان و شهرهاى آنان شليك شود، با آغوش باز و فرياد الله اكبر از رزمندگان ما استقبال نمودند، برسانيد و به آنها بگوييد كه مى بينيد صدام چگونه ديوانه وار شما و شهرهايتان را بمباران خوشه اى و شيميايى مى كند، خواهيم ديد كه جهانخواران چگونه در تبليغات مسموم خود از كنار اين پيروزيهاى بزرگ و جنايات صدام خواهند گذشت .

 

نتایج عملیات

آزاد سازی منطقه‌ای به وسعت حدود ۱۲۰۰ کیلومتر مربع شامل شهرهای حلبچه، خرمال، بیاره، طویله و هم چنین نوسود از شهرهای ایران، کاهش خط پدافندی خودی، گشودن جبهه‌ای جدید برای دشمن و انتقال توان عمده‌ای از ارتش عراق به جبهه شمالی، به اسارت درآوردن ۵۴۴۰ نفر از نیروهای دشمن، انهدام ۲۷۰ تانک و نفربر، ۶۰ توپ صحرایی، ۲۰ ضدهوایی، ۴۰ خمپاره انداز، ۱۳ دستگاه مهندسی، ۲۳۰ خودرو و ۷۵۰ اسلحه انفرادی و آرپی جی هفت، به غنیمت گرفته شدن ۹۰ تانک و نفربر، ۱۰۰ توپ صحرایی، ۲۰ توپ ضد هوایی، ۲۰ خمپاره انداز، ۱۵ دستگاه مهندسی، ۸۰۰ خودرو و ۶۱۱۰ اسلحه انفرادی و آرپی جی هفت.

 

 

انتهای پیام/