تاریخ ارسال : دوشنبه 7 دی 1394 / 12:56|کد خبر : 36

خبر » تصویری ناب از فرمانده گردان ضربت محمد رسول الله(ص)

تصویری ناب از فرمانده گردان ضربت محمد رسول الله(ص)

 


به گزارش پیشمرگ روح الله، یکی از خاطراتی که هرگز از ذهن پیشمرگان مسلمان کرد بیرون نخواهد رفت و دوست و دشمن به آن معترف اند، خستگی ناپذیری و شجاعت مثال زدنی گردان ضربت بود. این گردان حائز چند ویژگی برجسته بود و همین ویژگی ها رمز موفقیت گردان بود:

 

اول اینکه در رأس گردان، فردی مقتدر، آگاه و بصیر هم چون شهید محمد امین رحمانی حضور داشت که خود از متن مردم برخاسته بود. دیگر اینکه اعضای این گردان از پیشمرگان مسلمان کرد و بومی منطقه بودند که هدفشان کمک به مردم در زمان مواجهه با ضد انقلاب و هم چنین کمک به فریب خوردگان برای بازگشت به میان مردم بود.

 

لذا اقتدار و کاردانی گردان ضربت کاری کرده بود که هر جا حضور پیدا می کرد، ضد انقلاب حساب کار دستش می آمد. نیروهای ضد انقلاب بارها اعتراف کرده بودند که یارای مقابله با گردان ضربت محمد رسول الله(ص) را ندارند.

 

این اقتدار زمانی ظهور و بروز پیدا می کرد که شهید رحمانی در جمع آنان باشد. حضور او برای نیروها و رزمندگان مایه امید و دل گرمی، برای دشمنان مایه وحشت و نگرانی و برای مردم سراسر شور، نشاط و خوشحالی بود.

 

شهید رحمانی هر جا می رفت، مردم و روستائیان به استقبالش می آمدند. قلب رئوفی داشت، مردم را دوست داشت و به مردم اعتماد می کرد و در همان لحظات اولیه بعد از پاکسازی یک منطقه، عده ای از اهالی همان منطقه را جهت حفظ امنیت خودشان تسلیح می کرد.

 

شهید رحمانی به مردم احترام می گذاشت و اجازه نمی داد اشخاصی به مردم بی احترامی کنند. بسیار تلاش می کرد که نیروهایش در درگیری ها مراقب زن، فرزند و اموال مردم باشند و خود را سربار مردم نمی کرد.

 

تصویری ناب، فرمانده گردان ضربت محمد رسول الله(ص)، شهید محمد امین رحمانی

 

نفر اول از سمت چپ شهید محمد امین رحمانی، شخصی که روی سینه اش نشان قرمز رنگی حک شده است شهید داریوش چاپاری می باشد