تاریخ ارسال : شنبه 11 اردیبهشت 1395 / 12:21|کد خبر : 384

خبر » فرماندهی که به خاطر بیت المال می خواست دوستش را روی دوشش بگیرد

فرماندهی که به خاطر بیت المال می خواست دوستش را روی دوشش بگیرد

 

شهید حاج هوشنگ ورمقانی در جواب دوستش که می گفته با ماشین سپاه به مرخصی برویم، می گوید: «حاضرم تا قروه شما را روی دوش خودم بگیرم، اما با ماشین بیت المال به قروه نروم».


 

به گزارش پیشمرگ روح الله، سردار شهید حاج هوشنگ ورمقانی در تمام زمینه ها سرآمد و الگوی دوستان و همرزمانش بوده است. رعایت بیت المال و عدم استفاده شخصی از آن یکی از مواردی بوده که شهید ورمقانی سخت به این مسئاله پایبند بوده اند.

 

شهید ورمقانی همواره تلاش می کرد، بیت المال به طور مطلوب و درست مورد استفاده نیروهای تحت امرش قرار گیرد و در خصوص افرادی که از بیت المال سوءاستفاده می کردند، بدون رو در بایستی برخورد می کرد و از گناهشان نمی گذشت.

 

شهید ورمقانی در یکی از روزهای گرم تابستان در منطقه عملیاتی جنوب ـ موقعیت شهید افیونی ـ یکی از نیروهایش را مشاهده می کند که در حال یادگیری رانندگی با وسیله نقلیه دولتی بوده است. ایشان با دیدن این صحنه برافروخته می شود و شخص مورد نظر را بازخواست و ایشان را بازداشت می کند.

 

شهید ورمقانی خود را مقید می دانستند که به هیچ وجه از بیت المال استفاده نکنند. زمانیکه خانواده شهید در قروه سکونت داشتند، هیچ گاه از وسائل نقلیه ای که در اختیار داشتند برای تردد استفاده نمی کردند و همواره از وسائل نقلیه عمومی برای تردد استفاد می کردند.

 

در مدت زمانیکه شهید ورمقانی جانشینی ستاد تیپ 39 بیت المقدس را عهده دار بودند، فرمانده تیپ بارها به ایشان توصیه کرده بودند که با خودرو سپاه به مرخصی برود، اما ایشان از این کار امتناع می کردند.

 

فرمانده تیپ که از زمان مرخصی رفتن شهید ورمقانی مطلع بوده، تأکید می کند که ایشان حتماً از ماشین سپاه برای رفتن به قروه استفاده نماید. ابتدا شهید ورمقانی قبول می کند، ولی در یک لحظه دست دوستش را می گیرد و به دور از چشم فرمانده تیپ از دژبانی خارج می شود. دوست شهید ورمقانی به ایشان می گوید: حاجی! حداقل این یک بار را به خاطر من هم که شده با ماشین سپاه به مرخصی برویم. اما شهید ورمقانی در جواب ایشان می گوید: «حاضرم تا قروه شما را روی دوش خودم بگیرم، اما با ماشین بیت المال به قروه نروم».

 

شهید ورمقانی (نفر دوم از سمت چپ) در کنار حاج عابد(نفر سوم از سمت چپ)