تاریخ ارسال : چهارشنبه 9 دی 1394 / 10:49|کد خبر : 43

خبر » حماسه 9 دی مولود 8 ماه مقاومت مردم در مقابل جنگ نرم دشمنان بود

حماسه 9 دی مولود 8 ماه مقاومت مردم در مقابل جنگ نرم دشمنان بود

 


 

به گزارش پیشمرگ روح الله، فتنه ها یکی از پس دیگری و با حمایت دولت های غربی می آیند و با درایت و آگاهی رهبری عظیم الشأن و هم چنین پشتیبانی ملتی گوش به فرمان، نقش بر آب می شوند.

 

فتنه 88 از جمله این فتنه ها بود که دولت های غربی به وسیله نوکران داخلی، آن را اجرا کردند، ولی با آگاهی و بصیرت رهبر انقلاب و مردم همیشه در صحنه روبرو شدند. هر چند فتنه گران تا انتهای فتنه، نوکر حلقه به گوشی برای اربابان غربی خود بودند، ولی حضور به موقع مردم در یوم الله 9 دی باعث شد، بساط فتنه گران جمع شود.

 

9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت بود. امتی که در زمستانی سرد شاهد شکوفه زدن گل ها و درختان بود. امتی که 31 سال بعد از بهار بهمن ماه 57 شاهد فرا رسیدن بهار در دیماه 88 بود. بهاری که در زمستانی سخت، بسیاری از علف های هرزه باغ انقلاب را برچید و با خود برد. بهاری که بشارت دهنده رویش و زایش در درون انقلاب بود.

 

شاید حماسه 9 دی، به این دلیل در دیماه به وقوع پیوست که مردم انقلابی ایران یک ماه زودتر به استقبال بهمن جاویدان بروند. دیماه سالروز خروشی دیگر است. دیماه با حماسه ای جاویدان خودش را به بهمن ماه پیوند زد.

 

حماسه 9 دیماه که پس از 8 ماه جنگ نرم، ولی خانمان سوز دشمنان قسم خورده انقلاب در قلب تاریخ حک شد؛ سندی است برای اثبات وفاداری مردم به ولی فقیه زمان.

 

اما چیزی که در ذهن ها باقی می ماند؛ خاطرات روزهای پر التهاب فتنه است. روزهایی که به سختی سپری می شد و مردم هر روز شاهد ویرانی و آتش افروزی فتنه گران بودند. فتنه گرانی که به هیچ صراطی مستقیم نبودند و قصد برچیدن انقلاب را داشتند، ولی انقلاب چنان طومارشان را در هم پیچید که به زباله دان تاریخ پیوستند.

 

فتنه گران بی حیایی که اگر بصیرت و آگاهی مردم نبود، امروز در صفوف مردم انقلابی رخنه می کردند و هم چون منافقان کور دل از پشت به انقلاب و اسلام ضربه می زدند.

 

بعد از فروکش کردن غبار فتنه و روشن شدن حقایق بر مردم، علم و دانایی،  تقوا و عدالت، تدبیر و اراده کافی برای رهبری انقلاب و هم چنین شجاعت رهبر انقلاب برای مردم عامی روشنتر شد و مردم فهمیدند تا لحظه ای که در کنف حمایت رهبر انقلاب باشند از خطرات ایمن هستند و خطری آن ها را تهدید نمی کند.