تاریخ ارسال : پنجشنبه 16 دی 1395 / 10:33|کد خبر : 949

خبر » خدایا! ما را با قبر و گلزار شهدا انیس و مونس گردان

خدایا! ما را با قبر و گلزار شهدا انیس و مونس گردان

 

شهید ورمقانی در دفتر خاطراتش نقل می کند: وقتی به گلزار شهدا رفته بودم، لحظه ای در میان قبری که آماده بود، خوابیدم. احساس غربت و ترس می کردم.


 

به گزارش پیشمرگ روح الله، سرهنگ پاسدار ابراهیم حسینی یکی از همرزمان شهید حاج هوشنگ ورمقانی یکی از خاطرات چمران کردستان را اینگونه بازگو می کند:

 

شهید حاج هوشنگ ورمقانی بنا به ارادتی که نسبت به شهدای گرانقدر داشت، همواره بر سر مزار شهدا حاضر می شد و ساعاتی را در کنار همرزمانش آرام می گرفت. حضور شهید ورمقانی در گلزار شهدا اختصاص به غروب روزهای پنج شنبه نداشت و ایشان هر وقت که به مرخصی می رفت بر سر مزار شهدا حاضر می شد.

 

یک روز که شهید ورمقانی بر سر مزار شهدا حاضر می شد، یک قبر آماده را می بیند و برای لحظاتی وارد قبر می شود و چند لحظه ای را در میان قبر آماده می خوابد.

 

شهید ورمقانی بعدها در دفتر خاطراتش نقل می کند: وقتی به گلزار شهدا رفته بودم، لحظه ای در میان قبری که آماده بود، خوابیدم. احساس غربت و ترس می کردم.

 

شهید ورمقانی در میان مناجات هایشان که به دست خط مبارکشان به جای مانده است می فرمایند: خدایا! ما را با قبر و گلزار شهدا انیس و مونس گردان.

 

در روایتی از امام صادق (ع) نقل است: هر روز که از خواب بر می خیزم هشت طلب کار را در مقابل چشمان خود حاضر می بینم: 1: خداوند. 2: پیامبر(ص). 3: ملک الموت. 4: قبر. 5: ملک المقربین. 6: نفس. 7:شیطان. 8 همسر و خانواده. یکی از طلب کاران قبر است؛ به این معنی که قبر از انسان سؤال می کند که آیا خود را برای ورود در من آماده کرده ای؟

 

این اقدام شهید ورمقانی و خوابیدن ایشان در درون قبر نشان دهنده آمادگی ایشان برای شهادت می باشد.