گفتگو با همسر یک جانباز: زندگی کردن با یک جانباز افتخار بزرگی است

او فرشته‌ای است که این چنین می‌گوید: «همیشه با خود فکر می‌کردم که در جنگ نبودم اما شاید قابل باشم تا وقتی در این کره خاکی هستم یک جانباز را همراهی کنم. با خود می‌گفتم ما که غیر از این افراد نیستیم پس می‌توانیم حداقل در ادامه مسیر زندگی آن‌ها را همراهی کنیم.

[ادامه مطلب]او فرشته‌ای است که این چنین می‌گوید: «همیشه با خود فکر می‌کردم که در جنگ نبودم اما شاید قابل باشم تا وقتی در این کره خاکی هستم یک جانباز را همراهی کنم. با خود می‌گفتم ما که غیر از این افراد نیستیم پس می‌توانیم حداقل در ادامه مسیر زندگی آن‌ها را همراهی کنیم.
گالری تصاویر
1 اردیبهشت ,سالروز خجسته میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز گرامی بادغبار روبی مزار شهدا به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در سنندجدر سالروز شهادت شهید علی صیاد شیرازی یاد و خاطره ی شهدای مهاجر و انصار را گرامی می داریمبرگزاری کنگره ی 5400 شهید استان کردستان نیازمند حمایت مسولیندر هفته ی هنر انقلاب اسلامی یاد و خاطره ی شهدای هنرمند استان کردستان گرامی باد.
1 اردیبهشت ,سالروز خجسته میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز گرامی باد
غبار روبی مزار شهدا به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی در سنندج
در سالروز شهادت شهید علی صیاد شیرازی یاد و خاطره ی شهدای مهاجر و انصار را گرامی می داریم
برگزاری کنگره ی 5400 شهید استان کردستان نیازمند حمایت مسولین
در هفته ی هنر انقلاب اسلامی یاد و خاطره ی شهدای هنرمند استان کردستان گرامی باد.
گالری فیلم و صوت
1 اردیبهشت ,سالروز خجسته میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز گرامی بادفیلمی از شهید مرتضی آوینیفیلمی از زندگانی صیاد دل ها
1 اردیبهشت ,سالروز خجسته میلاد حضرت ابوالفضل عباس (ع) و روز جانباز گرامی باد
فیلمی از شهید مرتضی آوینی
فیلمی از زندگانی صیاد دل ها
آخرین اخبار