» شهدای انصار

 • شهید هاشم فریدی

  تاریخ تولد : 1334/2/2
  تاریخ شهادت : 1363/5/4
  محل شهادت : محور گشکی کامیاران

 • شهید ژیلا مقبل

  تاریخ تولد : 1340/8/21
  تاریخ شهادت : 1362/6/8
  محل شهادت : روستای رزاب از توابع مریوان

 • شهید صیدعلی باتمانی

  تاریخ تولد : 1322/6/4
  تاریخ شهادت : 1361/4/4
  محل شهادت : منطقه بزوش کامیاران

 • شهید پیمان امیری

  تاریخ تولد : 1349/5/6
  تاریخ شهادت : 1367/4/17
  محل شهادت : چناره عراق

 • شهید حسین رضا حیدری

  تاریخ تولد : 1334/1/2
  تاریخ شهادت : 1359/8/28
  محل شهادت : جبهه کنجان چم ایلام

 • شهید حاج مطلب احمدیان

  تاریخ تولد : 1346
  تاریخ شهادت : 1392/7/18
  محل شهادت : روستای ساوان از توابع بخش مرکزی بانه

 • شهید لطیف راستی

  تاریخ تولد : 1348
  تاریخ شهادت : 1388/2/30
  محل شهادت : در حد فاصل روستاهای سیاناو و ویسه از توابع مریوان

 • شهید شهین مردوخی

  تاریخ تولد : 1325/2/26
  تاریخ شهادت : 1365/10/28
  محل شهادت : بمباران هوایی شهر سنندج

 • شهید منصور علیخانی

  تاریخ تولد : 1342/6/1
  تاریخ شهادت : 1367/4/11
  محل شهادت : روستای تنگی سر از توابع شهرستان کامیاران

 • شهید سید رضا حسینی

  تاریخ تولد : 1339/3/17
  تاریخ شهادت : 1362/1/21
  محل شهادت : سقز

 • شهید رحیم امینی

  تاریخ تولد : 1322/6/8
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بمباران هوایی رژیم بعث عراق در شهر بانه

 • شهید غلامرضا آیینی

  تاریخ تولد : 1337/2/3
  تاریخ شهادت : 1361/4/22
  محل شهادت : مجروحیت در بصره و شهادت در بیمارستای در تهران

 • شهید تیمور ضیایی

  تاریخ تولد : 1333/1/10
  تاریخ شهادت : 1359/8/11
  محل شهادت : جبهه کنجان چم ایلام

 • شهید حسن باتمانی

  تاریخ تولد : 1341/4/8
  تاریخ شهادت : 1360/2/16
  محل شهادت : شهرک امام کامیاران

 • شهید ابوالقاسم آزادنام

  تاریخ تولد : 1333
  تاریخ شهادت :
  محل شهادت : سقوط هلی کوپتر در منطقه عملیاتی ماووت عراق

 • شهید فرزاد مخلص

  تاریخ تولد : 1337/1/1
  تاریخ شهادت : 1359/2/12
  محل شهادت : اصابت ترکش خمپاره ضدانقلاب

 • شهید عمر دادگر

  تاریخ تولد : 1340
  تاریخ شهادت : 1386/4/21
  محل شهادت : در مقابل درب منزلش

 • شهید محمدعلی امیری

  تاریخ تولد : 1340/12/25
  تاریخ شهادت : 1360/2/16
  محل شهادت : انفجار مین گروهکها، در جاده بیار شهرک امام

 • شهید احمد قادری

  تاریخ تولد : 1348/6/3
  تاریخ شهادت : 1368/6/31
  محل شهادت : روستای توکل بانه

 • شهید جمال امینی

  تاریخ تولد : 1337/8/26
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بمباران هوایی شهرستان بانه