» شهدای انصار

 • شهید محمد رئوف احمدی

  تاریخ تولد : 1347/6
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : شهرستان بانه

 • شهید مهاباد احمدی

  تاریخ تولد : 1348/6/6
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : پارک شهر بانه

 • شهید احمد باقری

  تاریخ تولد : 1328/7/5
  تاریخ شهادت : 1361/10/7
  محل شهادت : روستای پرتاله از توابع شهرستان کامیاران

 • شهید ایرج ستاریان

  تاریخ تولد : 1339/1/29
  تاریخ شهادت : 1361/7/21
  محل شهادت : بین روستای ترجان و قاتل از توابع شهرستان سقز

 • شهید سید محمدامین ساداتی

  تاریخ تولد : 1333/7/3
  تاریخ شهادت : 1361/5/11
  محل شهادت : شلیک خمپاره توسط ضدانقلاب به منزل مسکونی اش در سقز

 • شهید عمر روبین

  تاریخ تولد : 1333/7/3
  تاریخ شهادت : 1363/12/19
  محل شهادت : بمبارن هوایی شهرستان مریوان

 • شهید علی عسکر رضایی متقی

  تاریخ تولد : 1309/1/1
  تاریخ شهادت : 1365/10/28
  محل شهادت : بمبارن هوایی شهرستان سنندج

 • شهید سیف الله رستمی

  تاریخ تولد : 1325/4/5
  تاریخ شهادت : 1365/11/23
  محل شهادت : بمباران هوایی سنندج

 • شهید مهری رزاق طلب

  تاریخ تولد : 1341/3/1
  تاریخ شهادت : 1362/6/8
  محل شهادت : روستای رزاب از توابع مریوان

 • شهید جلال رحمانی

  تاریخ تولد : 1335/12/9
  تاریخ شهادت : 1363/12/12
  محل شهادت : بر اثر بمباران هوایی شهر بانه

 • شهید محمد خسروی

  تاریخ تولد : 1331/7/1
  تاریخ شهادت : 1359/3/7
  محل شهادت : مسیر جاده سنندج _ مریوان

 • شهید عظیمه خاکی

  تاریخ تولد : 1330/9/14
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : پارک شهر بانه

 • شهید نبی حاج خسروی

  تاریخ تولد : 1319/11/19
  تاریخ شهادت : 1360/6/17
  محل شهادت : ترور توسط ضد انقلاب در سنندج

 • شهید یحیی پارسا

  تاریخ تولد : 1339
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بمباران پارک شهر بانه توسط هواپیماهای حزب بعث عراق

 • شهید یحیی پارسا

  تاریخ تولد : 1339
  تاریخ شهادت : 1363/3/15
  محل شهادت : بمباران پارک شهر بانه توسط هواپیماهای حزب بعث عراق

 • شهید ناصر بهرامی

  تاریخ تولد : 1338/10/1
  تاریخ شهادت : 1364/11/14
  محل شهادت : بمباران هوایی شهرستان مریوان

 • شهید محمدعلی بشارت

  تاریخ تولد : 1339/3/5
  تاریخ شهادت : 1366/9/5
  محل شهادت : راهپیمایی برائت از مشرکین در مکه و در ماه حرام و به دست عمال رژیم سعودی

 • شهید علی براتی

  تاریخ تولد : 1330/1/1
  تاریخ شهادت : 1360/2/27
  محل شهادت : در حد فاصل روستای قشلاق و تموغه

 • شهید ابراهیم باباحاجیانی

  تاریخ تولد : 1328/3/12
  تاریخ شهادت : 1360/5/27
  محل شهادت : نزدیک ارتفاعت آرندان(گردنه ای بین راه سنندج و مریوان)

 • شهید محمدصالح اسماعیلی

  تاریخ تولد : 1322/7/1
  تاریخ شهادت : 1362/3/12
  محل شهادت : ترور در نزدیکی منزلش در شهر سنندج