شهدای اطلاعات سپاه کردستان

» شهدای پیشمرگ

 • شهید مظفر صادقی

  تاریخ تولد : 1336/10/1
  تاریخ شهادت : 1359/5/8
  محل شهادت : روستای هوارپان دهگلان

 • شهید حسن مدنی فرد

  تاریخ تولد : 1332/7/1
  تاریخ شهادت : 1360/6/23
  محل شهادت : روستای خانقاه رزاب از توابع شهرستان سروآباد

 • شهید دلاور قادرخانزاده

  تاریخ تولد : 1341/3/1
  تاریخ شهادت : 1364/1/30
  محل شهادت : روستای بویین سفلی

 • شهید خدارحم بابایی

  تاریخ تولد : 1335/3/16
  تاریخ شهادت : 1362/2/1
  محل شهادت : پایگاه روستای تازه آباد چهل گزی

 • شهید كيكاووس پيری

  تاریخ تولد : 1326/5/1
  تاریخ شهادت : 1364/1/26
  محل شهادت : ما بین روستای دله مرز و بلندی های دشته قلبی

 • شهید خالد حسنی

  تاریخ تولد : 1342/12/5
  تاریخ شهادت : 1365/1/13
  محل شهادت : روستای كانی سور بانه

 • شهید احمد رستمی

  تاریخ تولد : 1326/3/6
  تاریخ شهادت : 1363/2/7
  محل شهادت : جبهه نوسود

 • شهید عبدالله قادری

  تاریخ تولد : 1336/4/3
  تاریخ شهادت : 1374/6/23
  محل شهادت : روستای جانوره از توابع شهرستان مریوان

 • شهید علی مرادی

  تاریخ تولد : 1342/6/1
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان علیا از توابع شهرستان سنندج

 • شهید یحیی امی

  تاریخ تولد : 1339/12/9
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان علیا از توابع شهرستان سنندج

 • شهید حسین مرادی

  تاریخ تولد : 1341/6/8
  تاریخ شهادت : 1362/8/8
  محل شهادت : روستای گزان از توابع بخش حسین آباد شهرستان سنندج

 • شهید اسماعیل دراجی

  تاریخ تولد : 1368/4/19
  تاریخ شهادت : 1326
  محل شهادت : روستای دولاب

 • شهید ثمین ملایی

  تاریخ تولد : 1360/9/29
  تاریخ شهادت : 1348/3/6
  محل شهادت : روستای‌ برودر سنندج

 • شهید خلیل سحاب

  تاریخ تولد : 1362/1/3
  تاریخ شهادت : 1344/4/2
  محل شهادت : جاده دویسه -سراب قامیش سنندج

 • شهید داریوش چاپاری

  تاریخ تولد : 1328/6/18
  تاریخ شهادت : 1384/9/26
  محل شهادت : محله فیض آباد شهر سننندج

 • شهید محمد خان اکبری

  تاریخ تولد : 1343/9/6
  تاریخ شهادت : 1373/7/15
  محل شهادت : زادگاهش

 • شهید اقبال حسن پورنیا

  تاریخ تولد : 1341/11/2
  تاریخ شهادت : 1361/4/18
  محل شهادت : ارتفاعات قلعه برد

 • شهید احمد خسروی

  تاریخ تولد : 1308/7/4
  تاریخ شهادت : 1363/3/23
  محل شهادت : روستای شوی از توابع شهرستان بانه

 • شهید محمد صالح آیینی

  تاریخ تولد : 1322/6/10
  تاریخ شهادت : 1361/1/11
  محل شهادت : جاده سقز ـ بانه

 • شهید سید صدیق حسینی

  تاریخ تولد : 1304/10/20
  تاریخ شهادت : 1361/11/19
  محل شهادت : روستای ناوگران دهگلان