چندرسانه ای » حضور مردم ومسئولین کردستان در راهپیمایی 22بهمن به گزارش تصویر