چندرسانه ای » در هفته ی هنر انقلاب اسلامی یاد و خاطره ی شهدای هنرمند استان کردستان گرامی باد.

 

در هفته ی هنر انقلاب اسلامی یاد و خاطره ی شهدای هنرمند استان کردستان گرامی باد.