چندرسانه ای » در سالروز شهادت شهید علی صیاد شیرازی یاد و خاطره ی شهدای مهاجر و انصار را گرامی می داریم

در سالروز شهادت شهید علی صیاد شیرازی یاد و خاطره ی شهدای مهاجر و انصار را گرامی می داریم.