چندرسانه ای » برگزاری اجلاسیه شهدای شهرستان سنندج به روایت تصویر

اجلاسیه شهدای سنندج در راستای کنگره 5400 شهید استان کردستان برگزار شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انتهای پیام/