گزارش » غبار روبی مزار شهدا و رونمایی از تندیس شهدای اطلاعات در سنندج + تصویر