چندرسانه ای » برگزاری اجلاسیه شهدای جامعه کارگری کردستان